Mëngjesi

LLOKUMA – 2.00€
(Shërbehet me marmelladë dhe djath)

PALPETA/PALLAQINKA – 2.00€
(Shërbehen me djath ose Nutella)

OMLET NATYRAL – 2.00€

OMLET ME PËRSHUTË – 2.50€

OMLET VEGJETARIAN – 2.50€